سلام خوبین؟

الان نزدیک یکی دو هفته هست می خوام بیام و چیزی بنویسم ولی وقت نمیشه.

الان هم یه عالمه کار نکرده ریخته رو سرم .جالبه وسط این همه کار نکرده با خانواده گرام رفتیم سفر و واقعا خیلی خوب بود و چسبید و لازم بود.

توی این چند روز هم حسابی جاهای مختلف رفتیم. البته از نظر طبیعتی نه بلکه جاهای مختلف مثل رصد آسمان و فروشگاه بزرگ کتاب و باغ پرندگان و این حرفا. خلاصه لازم بود.