سلام

خیلی وقته نیومدم چیزی بنویسم؟

همگی خوبید؟

از وقتی درسم تموم شده گرفتاری و کارام بیشتر شده. از اوایل ارشد به بعد تا الان روزا زود شب میشن و شبا زود روز. زمان برای من به مثابه یک ساعت شنی عجول هست.