سلام 

و سلام 

و سلام

عشق چیز پیچیده ای نیست..... تو هستی و تو.... و من تمام میشوم تو.... 


و امروز 97/9/9 هست

دوست داشتنی ترین روزها تقدیم تو باد.