امسال هم مثل سال های قبل میرم دنبال کار. امیدوارم یه کاری پیدا کنم که بدردم بخوره.

با این همه سال تحصیل بیخودی منو هیچ جا نمیخوان ناراحت کننده هست. حیف که حسابداری و رشته های مهندسی نرفتم. این وقت ها که میشه فقط میگم انتخاب رشته شوخیه. کی میگه برو دنبال علاقه ات؟ علاقه کشکه. علاقه بدردنخور هیچه. کاش من به این چیزا فکر می کردم و بعد میرفتم انتخاب رشته می کردم. حیف.

از حسابداری و این کارای انتزاعی خوشم نمیاد ولی امیدوارم که جایی بتونم راهی باز کنم. برام دعا کنید.