سلام

من زنده ام خدا رو شکر

در این همه مصیبت هایی که از زمین و آسمان میاد خدا رو شکر جزو زندگان هستم. امیدوارم در مابقی عمرم مفید باشم. معلوم نیست تا کی زنده باشم ولی امیدوارم همین مدت چه کم و چه زیاد بتوانم حرکتی داشته باشم. 


در مثابل نیز خیلی خیر و برکت نصیب همه شده است. خدا رو شکر مقداری از این خیر نصیب من هم شد.


راستی امروز رفتم پرشین بلاگ یه سر بزنم بعد از مدت ها دیدم اصلا بالا نمیاد بنظر شما چطور شده؟ کسی خبری داره؟