سلام

بنظر من تنهایی همش نبود یار و یاور نیست.

تنهایی یعنی یه عالمه کار ریخته سرت برای پایان نامه نه می تونی به کسی بگی و نه حتی درد و دل کنی!

از اون طرف استادا چهارچشمی بهت خیره شدن تا تو تموم کنی و کلکت کنده بشه و از دستت خلاص بشن.

آقا من روانی شدم.

کلافه شدم.

اه اه اه.

دیگه نمی خوام این همه فشار روانی را تحمل کنم. چند وقته درست حسابی نخوابیدم.

شاید بارها شده باشه تا لنگ ظهر بخوابم ولی خواب آرامی نداشتم همش کابوس استرس تلخی.

از استادام متنفر شدم.

فقط بلدن تیکه بار آدم کنن یه قدم واسه آدم برنمی دارن.اه اه.