سلام

تلویزیون داره فیلم سر به مهر را نشون می ده. برای چندمین بار دارم نگاهش می کنم با این تفاوت که همیشه از وسط نگاه می کردم ولی این بار از اول می بینم.

خیلی قشنگه . فیلم به کندی پیش میره ولی داستان و شخصیت هاش  قوی اند.


منم از دیشب هر چی می خوام درس بخونم نمیشه :(

نمی دونم چرا ....حالم یه جوریه. حال روحیمو می گم. بد نیستما. خوبم . ولی نمی دونم چرا این جوری شدم!

شنبه باید به استادم یه قسمت از پایان ناممو تحویل بدم که 30 درصدشو هنوز ننوشتم :( وای خدا. خودت کمک کن.