نمی دونم کشور دیگری غیر ایران هم از این جابه جایی ساعت ها بصورت شش ماه-شش ماه استفاده می کنه یا نه. 

ولی به ذهنم رسید که این همه مردم و دانشمندان دوست دارند و تلاش می کنند تا به زمان عقب برگردند، خب بیایند و ببینند چقدر ما راحت یک ساعت به عقب بر می گردیم :)

والبته به دنبال اون هم یکساعت ازمون در عید نوروز می گیرند 

اما می خوام بگم در نظر بگیرید که این یه ساعت هدیه به شماست....سعی کنید همیشه ساعت ساعت عمرتون را جوری بگذرانید که دیگه لازم به التماس برگشتش نباشه :)

البته اینو اول به خودم می گم بعد به شما 

پی نوشت : بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین