غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اند برسند

و کسانی که جلو رفته اند برگردند، تا با ولایت حرکت کنند.

عید غدیر خم، عید ولایت بر شما مبارک باد.🌹🌹🌹💐💐🌸🌸