سلام سلام

خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ :)

منم الان خیلی خوبم و خوشم و سلامتم خدا رو شکر جاتون خالی نباشه هفته پیش نه هفته قبلش (D:)  منظورم همون دو هفته قبله، پام یه پیچی خورد که نگو. شبش دیگه مثل فلجا راه می رفتم.


 امروز که نشسته بودم دوزانو خدا رو شکر کردم که خدایا شکرت تو فکر همه چیز بودی. حتی مفصل پاهامون را طوری آفریدی که ناراحتی نداشته باشیم و راحت بشینیم و یا بلند بشیم و راه بریم.. هرچند یکم کبودی کنار پاشنه ی پام مونده ولی داره خوب میشه.

این روزا هعی دارم می رم دانشگاه تا بتونم سریع سریع کار کنم. متاسفانه از پایان نامه خیلی عقبم. باید تا الان نصفشو می نوشتم و همه کارای عملیم را هم تموم می کردم که اینطوری دیگه  غمی نداشتم. فقط حدود یک ماه تا  دو سه هفته از برنامه هام عقبم.Computer

کاش یکی مثل ساعت زنگ دار می نشست کنارم نمیگذاشت کار بیهوده کنم. باور کنین همین نت و افسردگی ها ی بچگانه کار دستم دادن.

بنظر من واقعا مسخرست این همه آدم بخواد ناراحت باشه که من هستم و بودم! 

دیگه نمی خوام مثل آدمای ناراحت باشم و همش غصه بخورم که ای وای نه کاری نه زندگی نه هیچی.....نه دیگه نه، این چرت پرتا دیگه تموم شد.

به این که همش فکر می کنم داره عمرم هدر میره هم نباید فکر کنم و باید تغییرش بدم .

این حرفا و ناامیدی ها نتیجه ی خوندن و شنیدن ناله و ناکامی های کسایی بود که برای آدم درد و دل می کنن و من باهاشو همذات پنداری:| که بنظرم نباید این کارو کرد بلکه بهتره آدم مثل صافی عمل کنه. هر چی سنگ و کلوخه هست رو راه نده به درون و روح و روان خودش.:) بعـــله که بعــــله :)

من تازه اول راهم. هنوز خیلی مونده. اگر خدا عمری بده البته :)

دوست دارم در هر راهی قدم می گذارم (ان شاءلله )، موفق بشم و نتیجه ی عالی بدست بیارم نه قابل قبول.

دوست دارم همیشه داوطلب باشم برای زندگی کردن نه مثل شاگرد تنبلا منتظر باشم منو صدا بزنن.

سلام زندگی سلام روز ها و شب های قشنگ که هر کدومتون یک فرصتید برای تلاش و کوشش برای بهتر شدن ....سلام........