سلام 

آقا نمی دونم چرا اینجوری بدبیاری از اول سال پشت سر هم. 

همین جوری تا دلتون بخواد گم می کنم. آدم دست پاچلفتی هم نیستم :( دیگه اعصابم از این همه گم کردن به هم ریخته اووووف. 


الان هم یه مفقودی دارم به نام کلید! حالا چکار کنم ؟ :(

شانس هم ندارم کافیه یه حرکتی نشون بدم خانواده می فهمه حالا خر بیار باقالی بار کن.

امیدوارم کلیدم را توی آزمایشگاه توی کمدم یا یه گوشه ایی جا گذاشته باشم. امروزم رفتم ندیدمش. تو خونه هم نیست. توی کیفم هم نیست. اون نایلونی هم که پریروز دستم بود اندازه دو سه وجب پایینش سوراخه یعنی غیر ممکنه من انداخته باشمش توی این :( اگر هم از اون بیفته روی زمین باید صدای جیرینگ جیرینگ بده 

وای دعا کنید پیدا بشه دیوانه شدم با این همه گم شدگی ها :|